High vacuum pumps är modern teknologi

Fjärran är de dagar för flera hundra år sedan då en tysk uppfann den första pumpen. Hela tiden har uppfinnare arbetat på att förbättra och förfina modellerna. För det är ju så att pumpar behövs, och det finns många olika sorter av dem. Allt från cykelpump till vattenpump, och vidare med kolvpumpar, membranpumpar och nutida […]

Baka sandkakor på en förskola i Malmö

Idag finns det en stor betyghets i skolan. Man ska ha höga betyg, helst så högt det går att nå. Gärna i de mer teoretiska ämnena som matematik, samhällsvetenskap och fysik. Inte praktiska ämnen som idrott och slöjd. Men hur är det egentligen med sådant som att rita? Eller åka rutschkana? Får man inga betyg […]