Utöka företagets yta med ett entresolplan

23 juni 2022 patrick pettersson

editorial

Entresol låter som ett elegant ord, men det har inget att göra med solens entré på våren. Istället handlar det om ett genialiskt sätt att utöka en lokals yta utan att bygga nya ytterväggar. Många fabrikslokaler kan ha onödigt högt i tak. Om företaget då behöver större yta för lagring av produkter, eller till och med för tillverkning, kan en satsning på ett entresolplan vara en god investering. 

I fabriker är det för övrigt inte ovanligt att kontor för planerare och viss ledningspersonal byggs på ett entresolplan. Den typen av personal får därmed bokstavligen en god överblick över vad som händer i tillverkningen eller på lagret utan att lämna sitt eget våningsplan.

Företag inom livsmedels- och läkemedelsområdet har ofta rigorösa bestämmelser avseende hygieniska förhållanden och smittrisker. Det går då inte helt enkelt att visa upp lokalerna för besökare. Ändå vill man som stolt företagare visa upp sin verksamhet. Ett entresolplan med fönster kan då vara en lösning. Besökare kan se verksamheten men behöver inte vistas i lokalen. 

Ett entresolplan byggs som en konstruktion med stolpar på befintligt golv. Entresolplan är certifierade och CE-märkta enligt EU-regler. Eftersom entresol är en fribärande konstruktion inom befintlig byggnad krävs inget separat bygglov. 

 

entresolplan

 

Ta in offert på ett entresolplan

Att få in offert på ett entresolplan är inte särskilt komplicerat. Som beställare vet du vilket framtida behov av yta du har. Du har säkert idéer om hur entresolplanet skall placeras i den befintliga lokalen. Leverantören har erfarenhet från många byggen och är beredd att komma med förslag om olika lösningar.  

Kolla https://www.svelag.se/entresol/ för detaljer kring entresolplan. Givetvis står även leverantören för olika beräkningar vad gäller hållfasthet och allmän säkerhet. Det kan också bli aktuellt att ha kontakter med lokala myndigheter angående bland annat brandsäkerhet. Kontakt med företagets försäkringsbolag bör också tas för att säkerställa vad som gäller avseende brandskyddsregler.

Fler nyheter