High vacuum pumps är modern teknologi

Fjärran är de dagar för flera hundra år sedan då en tysk uppfann den första pumpen. Hela tiden har uppfinnare arbetat på att förbättra och förfina modellerna. För det är ju så att pumpar behövs, och det finns många olika sorter av dem. Allt från cykelpump till vattenpump, och vidare med kolvpumpar, membranpumpar och nutida […]

Baka sandkakor på en förskola i Malmö

Idag finns det en stor betyghets i skolan. Man ska ha höga betyg, helst så högt det går att nå. Gärna i de mer teoretiska ämnena som matematik, samhällsvetenskap och fysik. Inte praktiska ämnen som idrott och slöjd. Men hur är det egentligen med sådant som att rita? Eller åka rutschkana? Får man inga betyg […]

Ta hjälp av elektriker i Stockholm

Alla hem är beroende av elektronik, det är det som gör hemmet fungerande. Idag har vi dessutom ganska många elektriska saker som man väntar sig ska funka. Med elektronik innebär det också att brandrisken är större. Av den anledningen ska man inte fixa med det elektriska själv utan alltid ta hjälp av en certifierad elektriker.  […]

Virussanering för tryggare tider

Ingen kan ha missat de tiderna vi går igenom. Att vi får leva med avstånd från varandra och hålla en noggrann hygien. Det är långt ifrån allt som har förändrats. Även på de offentliga ställena har man behövt vara mer försiktig. Man får ta åtgärder som att göra virussanering.  Virussanering är för allas bästa och […]