Brandtätningar kan rädda ditt liv

28 januari 2022 jonas olsson

I Sveriges torra klimat är bränder tyvärr inte så ovanligt som man skulle önska. Medan det i fuktiga, tropiska länder är svårt att tända en eld, är det relativt enkelt för en eld att ta fart och snabbt sprida sig i skogar och villaområden i Sverige. Det är därför det inte är något ovanligt att det blir eldningsförbud på vissa platser i Sverige under de varmare sommarmånaderna. 

En brand är en katastrof som kan leda till att både minnen och andra värdefulla ägodelar bokstavligt talat går upp i rök. Det är därför viktigt att man ser till att brandtäta sitt hus, för att på så vis både skydda sitt liv och sina materiella ting. Ju saktare elden kan sprida sig där hemma, desto större chans är det att ni hinner ut och att elden hinner släckas.

 

brand

 

Brandtäta vid renovering eller nyproduktion

Många passar på att brandtäta vid renovering. Det vanligaste sammanhanget är vid stambyten, men det kan även vara i samband med andra renoveringar. Målet är att fördröja att elden och röken sprids från en zon till en annan. En zon kan vara ett rum, en annan lägenhet eller liknande. Brandtätningar är viktigast runt ventilationsrör och elledningar. 

Många gånger uppstår bränder vid eluttag eller kvarglömda ljus. Branden kan sedan spridas vidare via ventilation eller ledningar. Det är därför det är viktigt att brandtäta. Det är såklart även viktigt att använda brandsäkra material i väggar, samt brandsäkra dörrar. 

Brandtäta i olika nivåer

Ett hus kan brandtätas i olika nivåer. Nivån säger hur många minuter brandtätningarna kan hålla emot innan elden sprids till nästa zon. Ju fler minuter, desto bättre. Varje minut kan innebära att du räddas och din familj, samt dina tillgångar. Det kan alltså bli väldigt dyrt i längden om man väljer att snåla med brandtätning. Läs mer om brandtätning här: https://sewatek.se/.

Fler nyheter