Skriva ett äktenskapsförord

Skriva ett äktenskapsförord

Många som gifter sig väljer att teckna äktenskapsförord. Detta görs för att det redan från början ska vara bestämt vem av makarna som äger vad, en så kallad enskild egendom som den andre av dessa då inte har rätt till, vid en skilsmässa till exempel. Det är ett slags avtal som upprättas mellan makar och […]