Skriva ett äktenskapsförord

14 oktober 2019 jonas olsson
Skriva ett äktenskapsförord

Många som gifter sig väljer att teckna äktenskapsförord. Detta görs för att det redan från början ska vara bestämt vem av makarna som äger vad, en så kallad enskild egendom som den andre av dessa då inte har rätt till, vid en skilsmässa till exempel. Det är ett slags avtal som upprättas mellan makar och det görs med hjälp av en jurist. Ett sådant avtal ska upprättas skriftligen och sedan även undertecknas av makarna eller de blivande makarna. Detta avtal ska gälla även om någon av makarna är underårig. 

 

 

Juristhjälp

 

Vid upprättande av ett sådant avtal, ett äktenskapsförord, behöver man ta hjälp från en jurist. Man kontaktar en juristbyrå och sedan sköter de allting med pappersarbetet. Det som händer sedan är att man träffas och går igenom vad som är skrivet på avtalet och att allting stämmer med den informationen som juristen har fått av makarna. Sedan ska avtalet undertecknas av båda makar för att det ska vara godkänt. 

 

Giltigt och fullständigt

 

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt så krävs det att det är påskrivet och fullständigt. Sedan ska man skicka in pappret till Skatteverket som då sedan registrerar det där. Ett sådant avtal gäller från och med att man har gift sig men bara om det har skickats in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet har ingåtts. Om så nu inte skulle vara fallet, så gäller avtalet först från och med den dag som det kommer in till Skatteverkets register. 

 

Det kan ju vara bra att teckna ett äktenskapsförord om det finns enskilda tillgångar när man ska gå in i äktenskapet, som man inte vill ska tillfalla någon annan än en själv vid en eventuell skilsmässa. För helt ärligt, vem tänker egentligen på sådant när man är förälskad? Man tänker ju att det kommer att vara för evigt, eller hur? 

Fler nyheter