Förskolan i Sverige

Förskolan i Sverige

Förskoleverksamheten i Sverige har förändrats mycket genom tiderna likt skol-, och universitetsverksamheten. En förskola är en plats där man lämnar sina barn för dagvård. Där får barnen även åldersanpassad utbildning åren innan de startar skolan.

Till skillnad från skolutbildningen så är inte förskolan obligatorisk. Med andra ord behöver du inte lämna ditt barn på en förskola om du vill hellre vårda det i ditt hem. I de flesta fall arbetar dock båda föräldrarna i hushållet och då är det viktigt att få en förskoleplats åt barnen så att båda föräldrarna kan gå till sina jobb.

 

Förskolor i olika former

Förskolans former och inriktningar varierar förskolor emellan. Självklart syns det stora skillnader länder och tider emellan. I Sverige är inte avvikelserna så pass stora. Det finns dock förskolor som arbetar efter den pedagogiska inriktningen Montessori, men de är ett fåtal. Den senaste tiden har det även blivit populärt att utbilda barn i naturen och låta dem spendera mer tid utomhus. 

I Sverige finns det förskolor under kommunal regi och sådana som är privatägda. Skillnaden mellan dem är avgiften som betalas varje månad. De privatägda förskolorna tenderar att ta högre avgifter jämfört med de kommunala. Det är upp till föräldrarna vilken förskola de väljer för sina barn. Vid valet av förskola spelar det även en stor roll om familjen har råd med en privatägd förskola eller inte.

 

Svårare att hitta förskola i storstäderna 

Det är långt ifrån i alla svenska städer som förskoleplatserna räcker åt alla barn. Problemet är som störst i större städer som Stockholm, Göteborg och delvis även i Malmö där antalet barn ökar i större takt jämfört med i de mindre städerna.I många fall upplever föräldrar som bor på lite mindre orter det lättare att hitta en förskoleplats åt sina barn. Till exempel kan det ta gå smidigare att skriva in sitt barn på en förskola i Norrköping än på en förskola i Stockholm.