Fysioterapeut i Köping kan bota och lindra många besvär

27 februari 2022 william eriksson

editorial

En fysioterapeut eller sjukgymnast som man tidigare kallade yrket, arbetar med många olika typer av skador hos sina patienter. Fysioterapeuten kan behandla ett antal olika problem med skilda metoder. Ibland kan behandlingen ske i samråd med läkare och med kompletterande behandling som exempelvis läkemedel.

Fysioterapeuter har ofta olika inriktning och som patient ska man kunna bli hänvisad till en som är kunnig inom det område man söker hjälp för. Därför är det viktigt att du som patient  är tydlig när du beskriver dina problem. Många mottagningar har dessutom flera olika fysioterapeuter med olika specialkunskaper.

Vid första besöket hos fysioterapeuten gör hen en bedömning. Patienten får visa och beskriva sina bekymmer och många gånger görs också en noggrann undersökning. Fysioterapeuten kan till exempel testa rörlighet och lokalisera eventuell smärta. Beroende på vilka slutsatser som görs av fysioterapeuten under undersökningen,  kan hen ta fram en behandlingsplan som passar just dig.

 

fysioterapeut

 

Olika sorters behandlingar

Många gånger kan det bli aktuellt med ett träningsprogram för att åtgärda besvären. Vid en skada handlar det många gånger om att bygga upp muskler och rörlighet igen. Detta måste ske i lagom takt för att resultatet ska bli bra. En skadad kroppsdel behöver rehabiliteringsträning för att bli helt återställd eller så bra som möjligt. Styrketräning, rörlighetsträning eller bassängträning är vanliga former av träning som kan ingå i ett rehabiliteringsprogram.

Fysioterapeuter arbetar också med smärtlindrande behandling. Denna behandling kan exempelvis vara akupunktur eller TENS vilket innebär elektrisk nervstimulering. Fysioterapeuten bedömer vilken typ av smärtlindring som passar bäst för dig beroende på vad orsaken till smärtan är. Såväl akut som långvarig smärta kan behandlas.

En fysioterapeut som är ansluten till landstinget tar en patientavgift på 140 kr. Denna summa ingår i högkostnadsskyddet. För den som söker en fysioterapeut i Köping finns exempelvis Slottspraktiken att vända sig till,  där man har olika inriktningar inom fysioterapi.

Fler nyheter