Hjälp finns alltid att få

Ibland händer det saker i ens liv som kan få en att må väldigt dåligt. Ibland mår man dåligt utan att ens veta varför. Oavsett skäl är det viktigt att man vågar söka hjälp när man lider av psykisk ohälsa. Bor man i södra Sverige finns det många olika kliniker och utbildade psykologer som man kan söka sig till. Behöver man en psykolog i Malmö kan man till exempel vända sig till Gardar Viborg som är utbildad inom många olika psykologiska områden.

 

KBT eller PDT?

Hur vet man då vilken typ av terapi man behöver? Ibland kanske man kämpar med så många olika frågor och problem att man har svårt att veta vart man ens ska börja. Det känns överväldigande och leder till att man blir handlingsförlamad och får svårt att söka hjälp överhuvudtaget. Ett första möte med en psykolog kan vara väldigt givande. Att berätta för en utomstående som har en objektiv och neutral ställning gentemot den sökande kan göra problemen lättare att kartlägga. Efter det första mötet kan psykologen sedan göra rekommendationer för vilken typ av behandling som är aktuell. De kan även tipsa om kliniker eller privata psykologer att kontakta.

 

Efter regnet kommer solsken

Påbörjar man en behandling hos en psykolog efter att ha fått en remiss från sjukvården är det vanligen en lång- eller korttidsbehandling. Detta innebär olika antal tillfällen man har rätt till enligt sin remiss. Efter dessa kan man välja att fortsätta vidare privat eller söka en ny remiss efter ett år. Det är viktigt att låta behandlingen ta den tid det tar, fastän det ibland kan ta flera år innan saker och ting känns bra igen. Det kan låta klyschigt men tiden har faktiskt en tendens att läka alla sår, speciellt om man får lite hjälp på vägen. Man behöver inte kämpa i ensamhet, kom ihåg det.