Kasta sten i ett modernt glashus?

15 oktober 2019 jonas olsson
Kasta sten i ett modernt glashus?

När man pratar om hus och hållfasthet, är kanske inte glas det första material man tänker på.  Utvecklingen av glassystem har dock lett till att glas idag blir allt vanligare i såväl fasader som tak. Att materialet dessutom är populärt bland arkitekter som gärna ritar in stora glaspartier för rymd och ljusinsläpp, har säkert bidragit. Det glas som används i glasfasader har andra egenskaper än normalt fönsterglas. Det är tjockare och härdat så att det klarar kraven som finns på exempelvis hållfasthet. Att det dessutom skall stå emot vatten och fukt ställer även krav på skarvar och tätningsmaterial.

 

Glas är ett hållbart material

Hållbarhet handlar inte bara om konstruktion, utan lika mycket om miljö och ekologi. Att ett material som glas är hållbart är alltså dubbelt. Ett företag som arbetar med glassystem är UpGlaze AB, https://www.upglaze.se/. De tar fasta på denna dubbla hållbarhet och pekar bland annat på de miljömässiga fördelarna med glas. Bland annat har en glasfasad lågt U-värde vilket innebär ett bra isoleringsvärde. Det bidrar till fastighetens ekonomi samtidigt som det skapas en inomhusmiljö med jämn temperatur. Att deras glassystem dessutom är återvinningsbart och består av återvunnet material är en stor marknadsfördel.

 

 

Testat under riktigt tuffa förhållanden

Man är i Sverige förskonad från jordbävningar och riktigt extrema väderfenomen. Andra länder som Japan har andra erfarenheter och måste anpassa byggmaterial och konstruktioner därefter. De glassystem som UpGlaze AB tillhandahåller är testade i Japan med mycket gott resultat. Därför rekommenderas glas som material i områden med hög seismisk aktivitet. Likaså är materialet testat internationellt avseende lufttryck, vattenpåverkan och mekaniskt slitage. Förutom de arkitektoniska fördelarna med glas fyller materialet en rad funktioner på marknaden vilket sammantaget gör att fler hus och andra konstruktioner görs transparenta i framtiden. Och talesättet att inte kasta sten i glashus kanske får en annan innebörd.

Fler nyheter