Träna upp din spatiala intelligens med Rubik’s Cube

23 november 2020 Cecilia Olsson

Alla människor har i regel lättare eller svårare för vissa saker. Det går oftast att träna så att man blir bättre inom olika områden, både fysiska och psykiska. Då det gäller det psykiska så kan man tala om olika sorters intelligens, vem har inte hört begreppen ”book smart” eller ”street smart”, men det finns väldigt många andra områden som har med intelligensen att göra, ett av dem kallas spatial intelligens.

Förmågan att se tredimensionella figurer och perspektiv

Då man talar om Spatial intelligens så handlar det om en uppsättning färdigheter. Den kan sammanfattas som förmågan att se på världen på ett verklighetstroget sätt, att kunna ändra eller justera tidigare uppfattningar samt förmågan att visualisera med sinnets öga. Den spatiala intelligensen är viktig för att kunna lösa spatiala problem. Vilket handlar om hur man hanterar färger, linjer, former, figurer och utrymmen samt förhållandet mellan dessa. 

För en person med spatial läggning är det ofta mest naturligt att tänka i bilder och fotografier, som de visualiserar, designar eller ritar. Dessa personer har i regel även lättare att tänka i tre dimensioner. 

Spatial intelligens går att träna

Det kan finnas användning för spatial intelligens då man till exempel kör bil (speciellt om det är  på obekanta platser), parkera, bygga en modell, orientera sig, ge instruktioner till en person som ser saker ur ett annat perspektiv, använda verktyg med mera. Precis som inom andra områden så går det även att träna upp sin spatiala intelligens. Aktiviteter som att rita och organisera kan träna den liksom vissa spel som exempelvis Rubik’s Cube och datorspel som Tetris.

Vill du köpa en Rubik’s Cube och träna på din spatiala intelligens så finns det många varianter till bra priser hos MasterCubeStore.se. De har Europas största urval av Rubik’s Cubes samt varianter av den vilket erbjuder mängder av möjligheter att träna upp den spatiala intelligensen och andra förmågor. 

Fler nyheter