Varför väljer man en friskola?

Vad barnen ska lära sig i skolan är bestämt på nationell nivå och skiljer sig därför inte alls på olika skolor. Däremot bestämmer skolorna själva om hur undervisningen ska fortlöpa. Några väljer att använda sig av temat ur och skur som innebär att klasserna vistas mycket utomhus och lär sig genom ett upplevelsebaserat utbildningssätt.

Anledningen är att man vill utveckla ett intressen för naturen och ge barnen kunskap om den på ett mera handgripligt sätt. Barnen får lära sig om allemansrätten och man hoppas bland annat genom detta sätt att skapa intresse för friluftsliv. Dessutom vill man ge barnen ett roligt och positivt sätt att röra sig och umgås.

 

Att möta eleven där hen är

En huvudsaklig aspekt i skolan är att inte styra utbildningen efter vilken årskurs man går. Istället sätter man eleven i fokus och utgår från varje individs kunskapsnivå och på så vis låter man dem få chansen att lära sig i sin egen takt. Att inte känna sig mindre bra på grund av att kamraterna i samma klass kan så mycket mer. Så individen i fokus är ledordet. Föräldrarna har en självklar del i skolan och får gärna delta i de olika aktiviteterna som skolan har.

Leken en viktig ingrediens

Att leka, och då särskilt utomhus, får ta stor plats i utbildningen. Meningen är att leken ska vara utbildande och ge eleven mer kunskap på ett roligt och lättsamt sätt. Här kombineras inlärning och rörelse vilket ger en hälsosam skolgång och hjälper barnen med motorik oavsett om det är i grova drag eller i finmotorik. Vill man veta mera om hur ur & skur fungerar så kan man läsa om till exempel skola i svedala för att få lite mer information om hur det fungerar. Men även hur man gör för att ansöka om en plats till de egna barnen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *